News That Matters

Entertainment

Ứng dụng giao đồ ăn Hàn Quốc hoạt động tại Hà Nội

Ứng dụng giao đồ ăn Hàn Quốc hoạt động tại Hà Nội

Baemin - ứng dụng giao thức ăn hàng đầu Hàn Quốc, trực thuộc Woowa Brothers trở thành cái tên mới tham gia vào cuộc chiến "miếng bánh" giao đồ ăn tại Hà Nội những ngày qua. Nền tảng này có hơn một năm thâm nhập và khai phá thị trường khu vực phía...

Sports

Ứng dụng giao đồ ăn Hàn Quốc hoạt động tại Hà Nội

Ứng dụng giao đồ ăn Hàn Quốc hoạt động tại Hà Nội

Baemin - ứng dụng giao thức ăn hàng đầu Hàn Quốc, trực thuộc Woowa Brothers trở thành cái tên mới tham gia vào cuộc chiến "miếng bánh" giao đồ ăn tại Hà Nội những ngày qua. Nền tảng này có hơn một năm thâm nhập và khai phá thị trường khu vực phía...

Opinion

Ứng dụng giao đồ ăn Hàn Quốc hoạt động tại Hà Nội

Ứng dụng giao đồ ăn Hàn Quốc hoạt động tại Hà Nội

Baemin - ứng dụng giao thức ăn hàng đầu Hàn Quốc, trực thuộc Woowa Brothers trở thành cái tên mới tham gia vào cuộc chiến "miếng bánh" giao đồ ăn tại Hà Nội những ngày qua. Nền tảng này có hơn một năm thâm nhập và khai phá thị trường khu vực phía Nam, cụ thể là TP HCM nhưng h...